Agenda

Monthly Weekly Daily List Grid Tile
No event found!

Educació

L’educació és un procés continuat i integral (físic, psíquic i social), on l’educand ajuda a adquirir el coneixement, acceptació i direcció de sí mateix per a aconseguir el desenvolupament equilibrat de la personalitat i la incorporació a la vida comunitària, facilitant la capacitat de presa de decisions d’una manera conscient i responsable.

Educació formal

E.S.O

E.S.O

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és gratuïta i obligatòria, i comprèn 4 cursos escolars. Les matèries que s’hi estudien s’anomenen crèdits i n’hi ha de 3 tipus: comuns, variables i de síntesi.

Un cop acabat l’ESO s’obté el títol de Graduat en Educació Secundària (GES), amb el qual es pot anar a treballar, estudiar batxillerat o bé un cicle formatiu de grau mitjà.

En funció de quina sigui l’escola de primària de procedència, tens preferència per estudiar en algun d’aquests centres: Escola Vedruna, Institut Pere Borrell i Joan Burdieu.

El Graduat en Educació Secundària també es pot estudiar a través de l’Institut Obert de Catalunya, però només pels majors de 18 anys.

Els centres on poder cursar E.S.O. a la Cerdanya:
Escola Vedruna
Institut Pere Borrell

UEC (Unitat d’Escolarització Compartida)

La Unitat d’Escolarització Compartida ofereix la possibilitat de seguir l’etapa d’ESO en un grup reduït d’acord amb les corresponents adaptacions curriculars individualitzades.

També millora les competències dels alumenes amb dificultats per adaptar-se a l’entorn escolar, ja sigui per problemes de comportament o aprenentatge. També ofereix un seguiment personalitzat i d’acompanyament acadèmic, social i personal.

Si voleu més informació podeu clicar aquest enllaç.

Cicles Formatius

Cicles Formatius

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà pertanyen als estudis de Formació Professional i tenen com a objectiu capacitar l’estudiant, d’una manera pràctica, dels coneixements i destreses necessàries per poder-se incorporar al món laboral.

El principal objectiu dels cicles formatius de grau mitjà és assolir una correcta utilització dels instruments i les tècniques d’una professió determinada.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

 • Haver superat l’ESO o equivalent.
 • En cas de no disposar del Graduat en ESO:
  • Superar una prova d’accés i tenir 17 anys o complir-los el mateix any en que es realitza la prova o,
  • Superar un curs d’accés específic per a l’accés a cicles formatius de grau mitjà i tenir 17 anys o complir-los l’any en que es fa la matrícula al curs.

Els Cicles Formatius de Grau Superior són els ensenyaments reglats on aprendràs el necessari per exercir una professió, un ofici artesà o una modalitat esportiva concreta.

S’organitzen en mòduls teoricopràctics, que es fan en els centres de formació, i tenen un mòdul de formació en centres de treball (en empreses). Quan aprovis el CFGS, obtindràs el títol de tècnic/a superior.

Per a poder accedir a aquests estudis, cal complir una de les següents condicions:

A la Cerdanya hi ha tres Cicles Formatius de Grau Mitjà disponibles que s’imparteixen a l’Institut Pere Borrell de Puigcerdà. Aquests són:

 • CFGM de Gestió Administrativa
 • CFGM de Conducció d’Activitats Físico-Esportives en el Medi Natural
 • Cicle integrat de Cures Auxiliarsd’Infermeria i Atenció a les Persones en situació de Dependència

Adjuntem l’enllaç d’altres centres propers que també imparteixen Cicles Formatius:

Ripoll:
Institut Abat Oliba (Públic)
Treball del Ripollès (Privat)

La Seu d’Urgell:
Institut Joan Brudieu (Públic)
Escola Agrària del Pirineu (Montferrer i Castellbò) (Públic)
Escola Joviat dels Pirineus (Privat)
La Salle (Privat)
Escola Agrària del Pirineu (Montferrer i Castellbò) (Públic)

Batxillerat i Batxibat

Batxillerat

El batxillerat és l’etapa de formació acadèmica postobligatòria que, convencionalment, es cursa entre els 16 i els 18 anys, però està oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de forma presencial o a distància.

El batxillerat s’estructura en les parts següents:

 • Una part comuna, que està formada per les matèries comunes que ha de cursar tot l’alumnat, i el Treball de recerca.
 • Una part diversificada, formada per les matèries lligades a l’opció i modalitat triades per l’alumnat i les matèries específiques/optatives.

Per obtenir-ne el títol, cal cursar i superar totes les matèries que constitueixen el currículum establert per la normativa vigent.

Hi ha diferents modalitats de batxillerat. En el moment de matricular-s’hi per primera vegada, l’estudiant escull una modalitat que ha de mantenir durant tot el cicle, tot i que hi ha possibilitats de canviar-la. Les modalitats són:

 • modalitat d’humanitats i ciències socials
 • modalitat de ciències i tecnologia
 • modalitat d’arts

A la Cerdanya hi ha dues modalitats de Batxillerat que s’imparteixen a l’Institut Pere Borrell i són:

 • Científic Tecnològic
 • Humanitats i Ciències Socials

Batxibat

El programa batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament,  permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries Llengua i literatura franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac l’alumnat ha de demostrar un nivell bàsic de francès, equivalent al B1 del Marc Europeu de Referència per a les Llengües.

L’alumnat que cursi el currículum mixt, a més d’obtenir el títol de batxiller si supera totes les matèries cursades, obtindrà també el diploma de baccalauréat si supera una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès.

A la Cerdanya s’ofereix aquest servei a l’Institut Pere Borrell.

Universitat

Universitat

Els estudis universitaris es divideixen entre grau, màster i doctorat. El grau proporciona formació de caràcter general però orientada per a l’exercici d’activitats professionals. El màster proporciona una formació més avançada, de caràcter més especialitzat, tant per treballar com per continuar amb tasques investigadores. El doctorat té com a finalitat realitzar un període d’investigació.

A la Cerdanya actualment no hi ha cap universitat presencial, però sí una seu de la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), situada al Consell Comarcal de la Cerdanya, a l’Àrea de Joventut.

Adreces d’interès:

Universitat de Barcelona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona)
Universitat Pompeu Fabra (Barcelona)
Universitat de Lleida
Universitat de Girona
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)
Universitat Ramon Llull (Barcelona)
Universitat de Vic
Universitat Internacional de Catalunya (Barcelona)
Universitat Abat Oliva CEU (Barcelona)
Idiomes

Us ajuntem els següents enllaços on hi podeu trobar tota la informació

Servei Comarcal de Català de la Cerdanya
Escola oficial d’idiomes

Educació no formal

Durant la setmana santa es realitza el curs de Premonitor/a, un curs adreçat a joves de 14 a 17 anys que vulguin introduir-se en el món de l’educació en el lleure.

Aquest curs l’organitza L’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà amb l’Escola de l’Empordà d’educadors i educadores en el lleure. El curs ajuda a tenir una visió clara dels continguts d’aquesta professió i els capacita per realitzar tasques d’ajudant de monitor en casals, extraescolars, colònies, campaments, etc.

És un programa intensiu estructurat en mòduls i amb una metodologia específica pensada per els/les joves, molt dinàmica, activa i divertida, passaran 3 dies en un alberg aprenent i posant en pràctica tots els coneixements sobre el món del lleure.
Tot i això, s’ha de tenir en compte que aquests cursos no estan pensats per després anar a treballar. La formació és un bon incentiu, perquè, quan aquest joves tinguin l’edat, decideixin formar-se com a monitors de lleure i siguin ells mateixos qui organitzin o participin el les activitats de lleure habituals a la seva entitat o municipi.

El curs es desenvoluparà durant tres dies de setmana santa a l’Alberg de la Molina, el preu inclou l’allotjament, pensions completes, el material didàctic i la formació impartida per professionals del món del lleure. Els joves passaran tres dies aprenent competències sobre treball en equip, educació en el lleure, convivència entre iguals, organització, valors, dinàmiques, tallers i jocs per posar en pràctica en les activitats amb infants.
En el Casal d’estiu “La Quitxalla” que organitza l’Ajuntament de Puigcerdà, cada any participen molts joves monitors i monitores voluntaris, durant l’estiu es donarà preferència a tots aquells i aquelles joves que hagin cursat el curs i se’ls subvencionarà el 25% del curs de premonitors.

Per més informació i matrícules us podeu adreçar a:

Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Puigcerdà
Pl. Regne de Mallorca s/n
972 882 121
joventut@puigcerda.cat

Les places son limitades!! Si t’agrada el món del lleure no et perdis aquesta oportunitat!
També organitzem els cursos de monitors i directors en el lleure educatiu segons demanada.

Cerdanya jove 2020 - Tots els drets reservats

Disseny by Xurris · Powered by Balbina